TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"success" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

success rzeczownik

rzeczownik + success
Kolokacji: 79
student success • business success • chart success • ratings success • success of the album • success of one's mission • Lake Success • ...
success + rzeczownik
Kolokacji: 9
success story • success rate • Harlem Success Academy • Success Academy charter school • success factor • ...
success + czasownik
Kolokacji: 118
success depends • success prompts • success inspires • success comes • success leads • success encourages • success means • ...
czasownik + success
Kolokacji: 125
achieve success • experience success • guarantee success • celebrate success • enjoy success • limit success • gain success • ...
przymiotnik + success
Kolokacji: 253
great success • commercial success • huge success • future success • financial success • greatest success • moderate success • ...
przyimek + success
Kolokacji: 35
without success • for success • of success • to success • between success • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.