ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"stage station" — Słownik kolokacji angielskich

stage station kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stacja sceniczna
  1. stage rzeczownik + station rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This was a much-traveled road and the house had once been a stage station.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo