"stage spectacle" — Słownik kolokacji angielskich

stage spectacle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko sceniczne
  1. stage rzeczownik + spectacle rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Kiss put on an over-the-top stage spectacle, complete with sophisticated pyrotechnics and their trademark outfits and makeup, including steep-heeled boots.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo