PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage rehearsal" — Słownik kolokacji angielskich

stage rehearsal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): próba sceniczna
  1. stage rzeczownik + rehearsal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Most of them straggled into the theater only a couple of hours before their first performance, exhausted and bereft of proper stage rehearsal.