"stage of one's relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap z czyjś stosunki
  1. relationship rzeczownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this stage of our relationship, I see planning rather than passion as what we must first share.

    Podobne kolokacje: