PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage match" — Słownik kolokacji angielskich

stage match kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mecz sceniczny
  1. stage rzeczownik + match rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Efforts were made to stage matches whenever opportunity arose, especially if a suitable number of top players could be assembled.