BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"match" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

match rzeczownik

rzeczownik + match
Kolokacji: 146
football match • opening match • championship match • boxing match • wrestling match • cricket match • Cup match • title match • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. football match = mecz piłki nożnej football match
3. opening match = mecz otwarcia opening match
5. boxing match = mecz bokserski boxing match
6. wrestling match = walka zapaśnicza wrestling match
8. Cup match = Mecz Mistrzostw Świata Cup match
9. title match = zapałka tytułowa title match
10. exhibition match = mecz towarzyski exhibition match
11. soccer match = mecz w piłkę nożną soccer match
12. tennis match = mecz tenisowy tennis match
13. Test match = Mecz reprezentacji narodowych Test match
14. return match = rewanż, mecz rewanżowy return match
15. tour match = mecz wycieczki tour match
16. home match = mecz u siebie home match
17. team match = mecz drużynowy team match
18. group match = zapałka grupowa group match
19. steel cage match = zapałka klatki stalowa steel cage match
20. debut match = debiutancki mecz debut match
22. grudge match = zawody, których uczestnicy czują do siebie niechęć grudge match
23. handicap match = mecz upośledzenia handicap match
24. tag team match = mecz metki drużynowy tag team match
25. bronze medal match = mecz medalu brązowego bronze medal match
26. chess match = mecz szachów chess match
27. love match = małżeństwo z miłości love match
30. Varsity Match = Mecz międzyuczelniany Varsity Match
31. group stage match = zapałka grupowa sceniczna group stage match
32. class match = mecz klasy class match
33. ladder match = mecz drabiny ladder match
34. BBC Test Match = Mecz reprezentacji narodowych BBC BBC Test Match
35. Paris Match = Mecz paryski Paris Match
36. playoff match = playoff mecz playoff match
37. challenge match = mecz wyzwania challenge match
38. polo match = mecz polo polo match
39. event match = mecz wydarzenia event match
40. warm-up match = mecz rozgrzewający warm-up match
41. FA Cup match = FA mecz Mistrzostw Świata FA Cup match
45. tag match = mecz metki tag match
47. wrestling match of matches = walka zapaśnicza meczów wrestling match of matches
match + rzeczownik
Kolokacji: 37
match race • match point • match award • match play • match day • ...
match + czasownik
Kolokacji: 54
match ends • match plays • match goes • match takes • match sees • match comes • match finishes • match begins • match starts • ...
czasownik + match
Kolokacji: 140
host matches • match ended • play several matches • play in several matches • score in several matches • make in a match • ...
przymiotnik + match
Kolokacji: 181
final match • friendly match • first-class match • perfect match • good match • quarterfinal match • consecutive match • ...
przyimek + match
Kolokacji: 24
following the match • over several matches • per match • during the match • after the match • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.