"stage followed" — Słownik kolokacji angielskich

stage followed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap nastąpił
  1. follow czasownik + stage rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The fundamental rules of "dribble" and "tag" were added at this stage, presumably followed by the other rules.