"stage engine" — Słownik kolokacji angielskich

stage engine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silnik sceniczny
  1. stage rzeczownik + engine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On March 13, 2010, the first stage engines successfully underwent a 3.5 second static test firing, having failed a previous attempt the day before.