"engine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

engine rzeczownik

rzeczownik + engine
Kolokacji: 177
search engine • steam engine • diesel engine • jet engine • combustion engine • fire engine • gasoline engine • aircraft engine • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
1. search engine = wyszukiwarka internetowa search engine
2. steam engine = parowóz, lokomotywa parowa steam engine
3. diesel engine = silnik diesla (wysokoprężny) diesel engine
4. jet engine = silnik odrzutowy jet engine
9. car engine = silnik samochodowy car engine
10. rocket engine = silnik rakietowy rocket engine
11. piston engine = silnik tłokowy piston engine
12. petrol engine = silnik benzynowy petrol engine
13. cc engine = silnik centymetra sześciennego cc engine
15. siege engine = machina oblężnicza siege engine
16. game engine = silnik gry game engine
17. Aero Engine = Samolotowy Silnik Aero Engine
18. hp engine = silnik hp hp engine
19. gas engine = silnik benzynowy gas engine
21. L engine = L silnik L engine
22. cylinder engine = silnik cylindryczny cylinder engine
25. automobile engine = silnik samochodowy automobile engine
26. warp engine = silnik osnowy warp engine
28. Internet search engine = wyszukiwarka internetowa Internet search engine
29. motorcycle engine = silnik motocyklowy motorcycle engine
30. heat engine = silnik cieplny heat engine
31. port engine = silnik na bakburcie port engine
32. graphics engine = grafika silnik graphics engine
33. physics engine = silnik fizyki physics engine
34. turbojet engine = silnik turboodrzutowy turbojet engine
35. truck engine = silnik transportem samochodowym truck engine
36. inline engine = silnik rzędowy inline engine
engine + rzeczownik
Kolokacji: 140
engine room • engine failure • engine compartment • engine noise • engine trouble • Engine Company • engine block • engine power • ...
engine + czasownik
Kolokacji: 143
engine runs • engine fails • engine drives • engine starts • engine produces • engine uses • engine roars • engine works • engine makes • ...
czasownik + engine
Kolokacji: 58
produce engines • make engines • fit with an engine • supply engines • start the engine • feature an engine • engine is replaced • ...
przymiotnik + engine
Kolokacji: 163
powerful engine • radial engine • main engine • four-cylinder engine • economic engine • rotary engine • single engine • large engine • ...
przyimek + engine
Kolokacji: 16
with engines • for engines • including engines • about engines • into the engine • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.