PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"stage combat" — Słownik kolokacji angielskich

stage combat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): walka sceniczna
  1. stage rzeczownik + combat rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Her other skills include ice skating, swing dancing, stage combat and kickboxing.

    Podobne kolokacje: