"combat" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

combat rzeczownik

rzeczownik + combat
Kolokacji: 11
air combat • hand combat • ground combat • melee combat • space combat • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. air combat = walka powietrzna air combat
2. hand combat = ręka walka hand combat
3. ground combat = walka lądowa ground combat
4. melee combat = bijatyka walka melee combat
combat + rzeczownik
Kolokacji: 158
combat operation • combat mission • combat zone • combat unit • combat troop • combat experience • combat aircraft • ...
combat + czasownik
Kolokacji: 7
combat takes • combat begins • combat ends • combat ensues • combat rages • ...
czasownik + combat
Kolokacji: 22
see combat • enter combat • engage in combat • kill in combat • die in combat • ...
przymiotnik + combat
Kolokacji: 59
hand-to-hand combat • close combat • single combat • unarmed combat • mortal combat • actual combat • ...
przyimek + combat
Kolokacji: 15
into combat • during combat • in combat • for combat • of combat • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.