ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"stage allows" — Słownik kolokacji angielskich

stage allows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap pozwala
  1. stage rzeczownik + allow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The freestyle stage allows anyone attending to demonstrate their skills in front of the public.

    Podobne kolokacje: