"stage adaption" — Słownik kolokacji angielskich

stage adaption kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adaptacja sceniczna
  1. stage rzeczownik + adaption rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So the stage adaption of Nicholas Nickleby was always going to be a challenge.

    Podobne kolokacje: