PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"stage accompanied" — Słownik kolokacji angielskich

stage accompanied kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): etap towarzyszył
  1. accompany czasownik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In short order Elizabeth took the stage, accompanied by a human handler.