TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"stać się sławnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stać się sławnym" po polsku

stać się sławnym

obrazek do "become famous" po polsku
czasownik
  1. become famous  
    Drew Barrymore became famous at a very young age. (Drew Barrymore stała się sławna w bardzo młodym wieku.)
    I think that at some point all children want to become famous when they grow up. (Wydaje mi się, że w pewnym momencie wszystkie dzieci chcą stać się sławne kiedy dorosną.)

Powiązane zwroty — "stać się sławnym"

czasownik

"stać się sławnym" — Słownik kolokacji angielskich

become famous kolokacja
  1. become czasownik + famous przymiotnik = stać się sławnym
    Bardzo silna kolokacja

    This is one of the reasons why the site has become famous.