"square with" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "square with" po angielsku

phrasal verb
 1. przekonać kogoś do czegoś British English
  I can't square this idea with her. (Nie mogę jej przekonać do tego pomysłu.)
  She squared a move with me. (Ona przekonała mnie do przeprowadzki.)
phrasal verb
 1. pokrywać się z czymś, być w zgodzie z czymś
  His testimony squares with what the victim claims. (Jego zeznanie pokrywa się z tym, co twierdzi ofiara.)

"square with" — Słownik kolokacji angielskich

square with kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwadratowy z
 1. square czasownik + with przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  And that was a bit difficult to square with the known record.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo