"square off against" — Słownik kolokacji angielskich

square off against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwadratowy daleko przeciwko
  1. square czasownik + against przyimek
    Silna kolokacja

    Would that mean whole national armies squaring off against one another?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo