ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports statistics" — Słownik kolokacji angielskich

sports statistics kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty statystyka
  1. sport rzeczownik + statistics rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But it is raw computing power that has made Elias the top provider of sports statistics in the country.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo