ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"statistics" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

statistics rzeczownik

rzeczownik + statistics
Kolokacji: 58
Labor Statistics • Education Statistics • crime statistics • Health Statistics • government statistics • Statistics of Premier League • ...
statistics + rzeczownik
Kolokacji: 16
Statistics Canada • Statistics Norway • statistics office • statistics department • statistics bureau • ...
statistics + czasownik
Kolokacji: 33
statistics show • statistics indicate • statistics suggest • statistics include • statistics tell • ...
czasownik + statistics
Kolokacji: 39
statistics compiled • keep statistics • statistics released • use statistics • provide statistics • cite statistics • collect statistics • ...
przymiotnik + statistics
Kolokacji: 88
vital statistics • official statistics • economic statistics • recent statistics • national statistics • late statistics • ...
przyimek + statistics
Kolokacji: 12
of statistics • to statistics • with statistics • on statistics • in statistics • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.