"sports junkie" — Słownik kolokacji angielskich

sports junkie kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty ćpun
  1. sport rzeczownik + junkie rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All sports junkies bore their friends with stories of their astounding predictions.

    Podobne kolokacje: