"sports fanatic" — Słownik kolokacji angielskich

sports fanatic kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty fanatyk
  1. sport rzeczownik + fanatic rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He said the bout captured buyers on a day replete with events that kept "sports fanatics at home."

    Podobne kolokacje: