ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sports coverage" — Słownik kolokacji angielskich

sports coverage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty sprawozdanie
  1. sport rzeczownik + coverage rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Often the sports coverage and the commercials echo each other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo