"sports body" — Słownik kolokacji angielskich

sports body kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporty ciało
  1. sport rzeczownik + body rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the meantime, however, some European governments began to take antidoping action independent of international sports bodies.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo