"sport seat" — Słownik kolokacji angielskich

sport seat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsce sportu
  1. sport rzeczownik + seat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The interior is made of futuristic-looking materials, such as blue sport seats and a sleek dash.

    Podobne kolokacje: