ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sport is practiced" — Słownik kolokacji angielskich

sport is practiced kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport jest uprawiany
  1. practice czasownik + sport rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Even now, both traditional and modern sports are still practiced.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo