"sporadic use" — Słownik kolokacji angielskich

sporadic use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sporadyczne wykorzystanie
  1. sporadic przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There is no indication that it was linked with any significant activity, rather continued sporadic or even squatter-type use.

    Podobne kolokacje: