"spill one's drink" — Słownik kolokacji angielskich

spill one's drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozlewać czyjś napój
  1. spill czasownik + drink rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "He's going to spill his drink," said Walker, pointing to the screen.

    Podobne kolokacje: