"spent together" — Słownik kolokacji angielskich

spent together kolokacja
Popularniejsza odmiana: spend together
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydany razem
  1. spend czasownik + together przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    They love each other enough to have spent nearly 60 years together.

powered by  eTutor logo