BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"spending allocation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przydział wydatków
  1. spending rzeczownik + allocation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A pseudo-logarithmic bar graph displays the player's spending allocations.

powered by  eTutor logo