"spend in port" — Słownik kolokacji angielskich

spend in port kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj w porcie
  1. spend czasownik + port rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They could only progress if there was a following wind, and could spend many days in port waiting for one.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo