"spend at the top" — Słownik kolokacji angielskich

spend at the top kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj u góry
  1. spend czasownik + top rzeczownik
    Silna kolokacja

    The single spent one week at the top of the chart in August 1986.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo