BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"spend at one's house" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać przy czyjś dom
  1. spend czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She spent most of her time at my house, too.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo