"spend as a coach" — Słownik kolokacji angielskich

spend as a coach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj jako trener
  1. spend czasownik + coach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Following his playing career, Jack spent several years as a coach for both baseball and football.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo