"spelling varies" — Słownik kolokacji angielskich

spelling varies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisownia różni się
  1. spelling rzeczownik + vary czasownik
    Luźna kolokacja

    The spelling of the name varies from place to place.

    Podobne kolokacje: