"spelling changes" — Słownik kolokacji angielskich

spelling changes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zmiany ortograficzne
  1. spelling rzeczownik + change czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The spelling of the town's name has changed frequently.

    Podobne kolokacje: