"special thing" — Słownik kolokacji angielskich

special thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalna rzecz
  1. special przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sometimes he doesn't have to look far for special things.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo