BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sophisticated design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wytworny projekt
  1. sophisticated przymiotnik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The motors were small, powerful, of sophisticated design; why was the car itself so awkwardly built?

powered by  eTutor logo