"somewhat formal" — Słownik kolokacji angielskich

somewhat formal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieco formalny
  1. somewhat przysłówek + formal przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    The service is steady and somewhat formal, in the Indian manner.

    Podobne kolokacje: