"social sphere" — Słownik kolokacji angielskich

social sphere kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): społeczna sfera
  1. social przymiotnik + sphere rzeczownik
    Silna kolokacja

    Women around the world still face inequality in political, social and cultural spheres.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo