"sneaked away" — Słownik kolokacji angielskich

sneaked away kolokacja
Popularniejsza odmiana: sneak away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymknąć się
  1. sneak czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    If they went on by he would sneak away behind them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo