KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"sneak" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sneak czasownik

sneak + rzeczownik
Kolokacji: 10
sneak a peek • sneak a look • sneak Previews • sneak cigarettes • sneak attacks • ...
czasownik + sneak
Kolokacji: 8
try to sneak • manage to sneak • keep sneaking • come sneaking • caught sneaking • ...
sneak + przyimek
Kolokacji: 36
sneak up • sneak into • sneak out • sneak off • sneak through • ...
sneak + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 12
sneak away • sneak inside • somehow sneak • sneak about • sneak quietly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. sneak away = wymknij się sneak away
  • If they went on by he would sneak away behind them.
  • For the time being he decided to sneak away instead.
  • The people who did this just wanted to be able to sneak away.
  • "And that is for trying to sneak away while I was gone."
  • "If he has to sneak away instead of break out, a day isn't too long to wait."
  • And who would they be, sneaking away in the night?
  • They must try to sneak away in the moment when no one would notice, but of course, everyone knew it.
  • If they tried to sneak away and were spotted, they'd probably be cut down.
  • Now wash your face and go to sleep, because we're going to sneak away in the middle of the night.
  • Don't go running off into space, thinking you can just sneak away without anyone knowing; because the League always knows.

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.