"small moment" — Słownik kolokacji angielskich

small moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mały moment
  1. small przymiotnik + moment rzeczownik
    Silna kolokacja

    I will always have with me the small moments we all shared.

    Podobne kolokacje: