"small card" — Słownik kolokacji angielskich

small card kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cicha karta
  1. small przymiotnik + card rzeczownik
    Silna kolokacja

    The athletes must also give their professors a small green card.

    Podobne kolokacje: