PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"small beach" — Słownik kolokacji angielskich

small beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mała plaża
  1. small przymiotnik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The lake is home to a small beach near Interstate 10.

powered by  eTutor logo