"small affair" — Słownik kolokacji angielskich

small affair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): błaha sprawa
  1. small przymiotnik + affair rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Andrew says: 'It was a small affair with just family and a couple of close friends at our house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo