"slowly wear" — Słownik kolokacji angielskich

slowly wear kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno noś
  1. wear czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    The day was slowly wearing on, and tired as she was, she still hadn't gone to bed.

powered by  eTutor logo