"slowly strip" — Słownik kolokacji angielskich

slowly strip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wolno pas
  1. strip czasownik + slowly przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    He worked quickly, furiously, at his pants, no longer content to slowly strip.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo