"slide past" — Słownik kolokacji angielskich

slide past kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zjeżdżalnia przeszłość
  1. slide czasownik + past przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He slid past the professor and opened his study door for him.

    Podobne kolokacje: