"slide on" — Słownik kolokacji angielskich

slide on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pośliźnij się
  1. slide czasownik + on przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    He could see the mountains sliding back on either side.

    Podobne kolokacje: